Hoppa till innehållet
EUSL Logo

EUSL SCC

Tillhörande inkluderande och jämställda verksamheter i EUSL SCC, sida 2

Care to Change the World

Listan blev så pass lång att den behövde delas i två. Här på sida 2 fortsätter listan på EUSL SCC och dess tillhörande inkluderande och jämställda verksamheter med fokus på idrott, umgänge och människor i utanförskap. 

EUSL Logo

EUSL SAP
Sports Athletic Practitioners

Fler måste ges möjligheten till idrott, oavsett vart man kommer ifrån eller hur stor eller liten ens föräldrars plånbok är. Att idrotta ska inte behöva vara en klassfråga och definitivt inte en fråga om kön. Att det skiljer i vuxen ålder är vad det är, men för barn ska det handla mer om att få leka och testa på. EUSL SAP ser till så att fler har möjlighet att idrotta och är vår egen version på ett rikstäckande AIK-system där både pojkar och flickor ska ha möjlighet till att idrotta på samma villkor. Tack vare EUSL Foundation och EUSL Finans möjliggörs detta där bland annat fotbollar och fotbollsskor sponsras in till alla utövare. 

EUSL Logo

EUSL Football

En verksamhet under EUSL SAP med fokus på fotboll, fotbollsföreningar och framför allt ungdomsidrottande. Medlemmar inom EUSL är med och ser till att egna idrottsföreningar kan fokusera på att aktivera ungdomar och köra sin egen liga, fritt från yttre påverkan. EUSL Football utvecklas av EUSL Core men drivs av EUSL SCC

EUSL Logo

EUSL Hockey

En verksamhet under EUSL SAP med fokus på hockey, hockeyföreningar och framför allt ungdomsidrottande. Hockey har blivit en klassport och det är brist på is och det vill EUSL motverka genom att bedriva en egen verksamhet med hockey och ungdomar i fokus. EUSL Hockey utvecklas av EUSL Core men drivs av EUSL SCC

EUSL Logo

EUSL Tennis

En verksamhet under EUSL SAP med fokus på tennis, tennisföreningar och framför allt ungdomsidrottande. Tennis är en svår sport att finansiera men EUSL gör en satsning på alla nivåer och siktar mot en egen serie vart det lider. Fokus är ungdomar och motionstennis snarare än att få fram morgondagens stjärnor. EUSL Tennis utvecklas av EUSL Core men drivs av EUSL SCC

EUSL Logo

EUSL Games

I norge kallas de olympiska spelen för de ”olympiska lekarna” och det är kanske så EUSL ser på sitt idrottande och fridrottande också. En gång om året arrangerar EUSL vad som kallas för EUSL Games där alla föreningar inom alla idrotter möts och tävlar mot varandra. 

Verksamheter Sida 2

EUSL LOVE

De flesta vet att många svenskar lever, frivilligt eller ofrivilligt, i ensamförhållanden och som framstående inom den digitala eran så är det ofta mer påtagligt här än i andra länder. European Social Label skulle vara otroligt glada om vi kan vara en del i att fler människor träffas, oavsett om det är för livet, nya vänner eller bara en kortare period men faktum är för oss handlar det mer om att bibehålla och även öka populationen i Sverige och EU. EUSL Dating är en aktiv tjänst som flera gånger om året kommer att skapa digitala och fysiska aktivitetsträffar så att fler människor får ett naturligt sätt att umgås på istället för vad som numera kan kallas klassisk dating och swipa.

Verksamheter Sida 2

EUSL Brukarkooperativ

En medlemsstyrd europeisk organisation för människor med rätt till personlig assistans. EUSL Brukarkooperativ är både ett komplement och en motsats till EUSL Assistans som ligger under EUSL Core. Här skapas en mer övergripande plattform och mötesplats för funktionsvarierade personer samtidigt som det arbetas på en politisk nivå för att göra livet bättre för så väl klienter som medarbetare och assistenter. Här sköts administration, ekonomi och arbetsrätt både lokalt för klienter så väl som regionalt, nationellt och transnationellt. EUSL Brukarkooperativ utvecklas av EUSL Core men drivs av EUSL SCC

Verksamheter Sida 2

EUSL Bemanning

European Social Label är en medlemsstyrd verksamhet, styrd av småföretagares önskan om att skapa ett bättre samhälle. Det kommer därför inte som någon förvåning att våra medlemmar ibland har ett behov av extra personal och det är här EUSL Bemanning kommer in i bilden. Våra medlemmar är med och skapar arbetstillfällen för andra varje dag. EUSL Bemanning är en tjänst som går in i både EUSL SCC så väl som EUSL Core och är en tydlig indikation på att det går att sammanföra de olika sektorerna. På det sättet är detta en gränsöverskridande tjänst där grunden är mer inkludering. 

EUSL Logo